Bli medlem i stålbransjens egen interesseorganisasjon. Les om Norsk Stålforbund og hva vi kan tilby din bedrift. Trykk her!

STANDARDER
Om standarder
Nye standarder
NS-standarder
EN-standarder
NORSOK


NS standarder

Et utvalg av de viktigste Norsk Standard for stål og stålprodukter er gitt. For komplett katalog over Norsk Standard (f. eks. ny NS 3472) vises til Standard Norge

NS 1900  1983 Varmvalsede rundstål

NS 1901  1983 Varmvalsede firkantstål

NS 1902  1983 Varmvalsede flatstål

NS 1905  1983 Varmvalsede T-stål – Rundkantede

NS 1911  1983 Varmvalsede kanalstål – Rundkantede

NS 1913  1977 Slyngrenset og shop-primet stål – Tekniske leveringsbetingelser

NS 1914  1983 Varmvalsede bredflatstål

NS-ISO 3304  1991 Sømløse presisjonsstålrør med glatte ender – Tekniske leveringsbetingelser

NS 3520  1987 Tynnplateprofiler av stål

NS 3570  1990 Armeringsstål – Kamstenger – Mål og egenskaper

NS 3572  1990 Sveiste armeringsnett – Mål og egenskaper

NS 3573  1990 Armeringsstål – Preget tråd og kammet tråd – Mål og egenskaper

NS 3574  1994 Armeringsstål – Epoksybelagte kamstenger

NS 3575  1990 Prøving av armeringsstål

NS 10005  1988 Stål og stålprodukter – Uttak og bearbeiding av prøveemner og prøvelegemer for mekanisk prøving

NS 10006  1988 Stål og stålprodukter – Uttak og bearbeiding av prøveemner beregnet for bestemmelse av kjemisk prøving

NS-EN 10016-1  1995 Ulegert stangstål for trekking og/eller kaldvalsing – Del 1: Generelle krav

NS-EN 10016-2  1995 Ulegert stangstål for trekking og/eller kaldvalsing – Del 2: Spesielle krav til stang for vanlige formål

NS-EN 10016-3  1995 Ulegert stangstål for trekking og/eller kaldvalsing – Del 3: Spesielle krav til utettet lavkarbon-stangstål

NS-EN 10016-4  1995 Ulegert stangstål for trekking og/eller kaldvalsing – Del 4: Spesielle krav til stang for sspesielle formål

NS-EN 10020  1989 Definisjon og klassifisering av stålsorter

NS-EN 10024  1995 Varmformede I-bjelker med innvendige skrå flensflater – Form- og dimensjonstoleranser

NS-EN 10025  1993 Varmvalsede produkter av ulegerte konstruksjonsstål – Tekniske leveringsbetingelser

NS-EN 10028-1  1993 Flate produkter av stål for trykkpåkjent utstyr – Del 1: Generelle krav

NS-EN 10028-2  1993 Flate produkter av stål for trykkpåkjent utstyr – Del 2: Ulegerte og legerte stål med spesifiserte egenskaper ved forhøyde temperaturer

NS-EN 10028-3  1993 Flate produkter av stål for trykkpåkjent utstyr - Del 3: Sveisbare finkornstål, normaliserte

NS-EN 10028-4  1994 Flate produkter av stål for trykkpåkjent utstyr – Del 4: Nikkellegerte stål med spesifiserte egenskaper ved lave temperaturer

NS-EN 10029  1991 Varmvalsede stålplater med tykkelse 3 mm eller mer – Toleranser på dimensjoner, form og masse

NS-EN 10034  1994 I- og H-profiler av konstruksjonsstål – Form- og dimensjonstoleranser

NS-EN 10051  1997 Kontinuerlig varmvalsede ubelagte plater og bånd av ulegerte og legerte stål – Toleranser på dimensjoner og form

NS-EN 10052  1994 Terminologi for varmebehandling av jern- og stålprodukter

NS-EN 10056-2  1994 Likebent og ulikebent vinkelprofil av konstruksjonsstål – Del 2: Form- og dimensjonstoleranser

NS-EN 10079  1992 Definisjon av stålprodukter

NS-EN 10083-1  1991 Seigherdingsstål – Del 1: Tekniske leveringsbetingelser for spesialstål

NS-EN 10083-2  1991 Seigherdingsstål – Del 2: Tekniske leveringsbetingelser for ulegerte spesialstål

NS-EN 10088-1  1995 Rustfrie stål – Del 1: Liste over rustfrie stålsorter

NS-EN 10088-2  1995 Rustfrie stål – Del 2: Tekniske leveringsbetingelser for plater og bånd for alminnelig bruk

NS-EN 10088-3  1995 Rustfrie stål – Del 3: Tekniske leveringsbetingelser for halvfabrikata, stenger og profiler for alminnelig bruk

NS-EN 10113-1  1991 Varmvalsede produkter av sveisbare finkornbehandlede konstruksjonsstål – Del 1: Generelle leveringsbetingelser

NS-EN 10113-2  1993 Varmvalsede produkter av sveisbare finkornbehandlede konstruksjonsstål – Del 2: Leveringsbetingelser for normalisert stål/normalisert og valset stål

NS-EN 10113-3  1993 Varmvalsede produkter av sveisbare finkornbehandlede konstruksjonsstål – Del 3: Leveringsbetingelser for termomekanisk valset stål

NS-EN 10130  1991 Kaldvalsede plater av lavkarbonstål egnet for kaldforming – Tekniske leveringsbetingelser

NS-EN 10131  1992 Kaldvarlset, ubelagt, høyfast lavkarbonstål for kaldforming – Toleranser for dimensjoner og form

NS-EN 10137-1  1995 Plater og bredflatstål av høyfast stål i seigherdet eller utskillingsherdet tilstand – Del 1: Generelle leveringsbetingelser

NS-EN 10137-2  1995 Plater og bredflatstål av høyfast stål i seigherdet eller utskillingsherdet tilstand – Del 2: Leveringsbetingelser for seigherdet stål

NS-EN 10137-3  1995 Plater og bredflatstål av høyfast stål i seigherdet eller utskilingsherdet tilstand – Del 3: Leveringsbetingelser for utskillingsherdede stål

NS-EN 10142  1991 Kontinuerlig varmforsinkede lavkarbon tynnplater og bånd for kaldbearbeiding – Tekniske leveringsbetingelser

NS-EN 10143  1993 Kontinuerlig varmmetalliserte stålplater og -bånd – Toleranser på dimensjoner og form

NS-EN 10147  1992 Kontinuerlig varmforsinket konstruksjonsstål i form av plater og bånd – Tekniske leveringsbetingelser

NS-EN 10149-1  1995 Varmvalsede flate produkter av høyfast stål for kaldforming – Del 1: Generelle leveringsbetingelser

NS-EN 10149-2  1995 Varmvalsede flate produkter av høyfast stål for kaldforming – Del 2: Leveringsbetingelser for termomekanisk valsede stål

NS-EN 10149-3  1995 Varmvalsede flate produkter av høyfast stål for kaldforming – Del 3: Leveringsbetingelser for normalisert eller normaliserende valset stål

NS-EN 10152  1994 Elektrolytisk sinkbelagte kaldvalsede flate stålprodukter – Tekniske leveringsbetingelser

NS-EN 10155  1995 Konstruksjonsstål med forbedret motstand mot atmosfærisk korrosjon – Tekniske leveringsbetingelser

NS-EN 10163-1  1991 Leveringsbetingelser for overflatetilstand av varmvalsede plater, bredflatstål og profiler – Del 1: Generelle krav

NS-EN 10163-2  1991 Leveringsbetingelser for overflatetilstand av varmvalsede plater, bredflatstål og profiler – Del 2: Plater og bredflatstål

NS-EN 10163-3  1991 Leveringsbetingelser for overflatetilstand av varmvalsede plater, bredflatstål og profiler – Del 3: Profiler

NS-EN 10164  1993 Stålprodukter med forbedrede deformasjonsegenskaper vinkelrett på produktets overflate – Tekniske leveringsbetingelser

NS-EN 10202  1989 Kaldvalset stål med elektrolytisk krom/kromoksidbelegg

NS-EN 10203  1991 Elektrolytisk hvitblikk

NS-EN 10204  1991 Metalliske produkter - Typer av inspeksjonsdokumenter

NS-EN 10205  1992 Kaldredusert svartblikk i coil for produksjon av fortinnet eller elektrolytisk forkrormmet blikk

NS-EN 10207  1992 Stål for enkle trykkbeholdere – Tekniske leveringsbetingelser fo rplater, bånd og stenger

NS-EN 10210-1  1994 Varmformede hulprofiler av ulegerte og finkornbehandlede konstruksjonsstål – Del 1: Tekniske leveringsbetingelser

NS-EN 10210-2  1997 Varmformede hulprofiler av ulegerte og finkornbehandlede konstruksjonsstål – Del 2: Toleranser, dimensjoner og tekniske verdier

NS-EN 10214  1995 Kontinuerlig varmdyppede stålplater og -bånd med belegg av sink-aluminium (ZA) – Tekniske leveringsbetingelser

NS-EN 10215  1995 Kontinuerlig varmdyppede stålplater og -bånd med belegg av aluminium-sink (AZ) – Tekniske leveringsbetingelser

NS-EN 10218-1  1994 Ståltråd og ståltrådprodukter – Generelt – Del 1: Prøvingsmetoder

NS-EN 10219-1  1997 Kaldformede hulprofiler av ulegerte og finkornbehandlede konstruksjonsstål – Del 1: Tekniske leveringsbetingelser

NS-EN 10219-2  1997 Kaldformede hulprofiler av ulegerte og finkornbehandlede konstruksjonsstål – Del 2: Toleranser, dimensjoner og tekniske verdier

NS-EN 10248-1  1995 Varmvalset spunt av ulegert stål – Del 1: Tekniske leveringsbetingelser

NS-EN 10248-2  1995 Varmvalset spunt av ulegert stål – Del 2: Form- og dimensjonstoleranser

NS-EN 10249-1  1995 Kaldformet spunt av ulegert stål – Del 1: Tekniske leveringsbetingelser

NS-EN 10249-2  1995 Kaldformet spunt av ulegert stål – Del 2: Form- og dimensjonstoleranser

NS 12603  1985 Konstruksjonsstål for installasjoner på kontinental–
sokkelen – Plater

NS 12604  1986 Konstruksjonsstål for installasjoner på kontinental–
sokkelsen – Valsede profiler

» top

 

 

 

Copyright © 2004 Norsk Stålforbund, Postadr: Biskop Gunnerus gate 2, 0155 Oslo
 E-mail:
post@stalforbund.com - Tel.: +47 - 41 02 15 98
Til Sitemap (innholdsfortegnelse)